footerbg
Algemene Beschouwingen GBP Heerde 2018

 

Onze visie op een tot stand gekomen begroting in een financieel zeer moeilijke tijd.
Maar wel een tijd waarin we er ook voor onze burgers moeten zijn! Vandaar deze enigszins kritische beschouwing op de Heerder begroting.

  • Er moet alleen geld uitgegeven worden aan zaken die strikt noodzakelijk zijn!

  • De gemeenteraad moet op tijd op de hoogte worden gesteld van alles dat geld kan gaan kosten en waarover belangrijke beslissingen moeten worden gemaakt!

  • Slepende conflicten die op wat voor manier dan ook voor extra (onnodige) kosten zorgen verwachten wij niet meer mee te maken in de komende periode!

  • Wij vinden dat er (door o.a. burgers) te vaak onnodig leges betaald moeten worden.

  • Wij zijn blij dat er afgezien is van het plan om nieuwbouw aan het raadhuis toe te passen.

  • Teleurgesteld zijn wij in het resultaat met de samenwerking met OV Plusvervoer in de afgelopen jaren en willen deze organisatie een laatste kans geven. Extra gelden willen wij hier echter niet voor beschikbaat stellen.

  • Bezuinigingen mogen nooit ten koste gaan van onze burgers! Vooral op het gebied van het sociaal domein moeten burgers NIET tussen wal en schip vallen. Binnen het sociaal domein is geld nodig om voor onze burgers (jong en oud) te kunnen zorgen!

    Concluderend willen wij onderkennen dat er bezuinigd moet worden maar dit mag niet ten koste van onze inwoners gaan!