footerbg
Visie GBP Heerde op Perspectiefnota

 

 • Wij willen in de toekomst een sluitende begroting op kunnen stellen zonder afhankelijk te zijn van financiŽle meevallers!

 • Wij balen van de financiŽle tegenvallers die uit de samenwerking in gemeenschappelijke regelingen voortkomen!

 • Wij zijn blij met de opbrengsten uit de precariobelasting en willen deze gebruiken om reserves aan te vullen!

 • Wij zijn voor duurzaamheid en hopen op plannen voor het plaatsen van zonnepanelen!

 • Wij zien nog steeds heil in het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal maar wel door ondersteuning van externe subsidies!

 • Bij renovatie van het raadhuis gaan wij uit van een sober plan! Alleen verduurzaming en noodzakelijk onderhoud!

 • Tevens hopen wij op uitbreiding van bouwlocaties door samenwerking met meerdere partijen, bijvoorbeeld Triada!

 • Wij zien spoedige plaatsing van verkeerslichten aan de Brinklaan tegemoet.

 • Wij willen afspraken op papier die ervoor zorgen dat er begraven kan blijven worden op de begraafplaats in Wapenveld!

 • Wij willen snel duidelijkheid voor de Horsthoekschool!

 • Er moet geld gereserveerd worden voor snelle realisatie van een Cultuurhuus in het centrum van Wapenveld!

 • De kosten binnen het sociaal domein blijven ons ernstige zorgen baren! Wij verwachten (mede door inspanning van de hele regio) meer geld vanuit den Haag!

 • OV-Plusvervoer heeft zijn laatste kans gekregen!

 • Sportclubs moeten financieel krijgen waar ze recht op hebben om te kunnen privatiseren!

 • Wij hopen dat er snel gebouwd gaat worden op de locatie van de gemeentewerf!

 • Wij zijn tegen verhoging van leges en OZB, liever ambitie uitstellen dan geld bij de bevolking vandaan halen!

Namens de fractie van GBP Heerde,

Wim de Weerdt