Algemene Beschouwingen 2021 Gemeentebelang Boerenpartij Heerde

Algemene Beschouwingen 2021 Gemeentebelang Boerenpartij Heerde

Om te beginnen willen wij het college en alle ambtenaren bedanken
voor het aanleveren van de stukken en het verzette werk in het
afgelopen jaar.
We hebben een jaar achter de rug waarin de corona-crisis diepe
wonden heeft geslagen in onze samenleving. Onze gedachten gaan uit
naar iedereen die hierdoor getroffen is.
Een jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van een burgemeester en vorige week kennis hebben mogen maken met waarnemend burgemeester de heer Wiggers.
Het werk is onmiskenbaar bemoeilijkt door de problemen die er waren met het online vergaderen, die ons inziens niet voldoende zijn opgepakt.
Enkele zaken die in de afgelopen tijd aan de orde zijn geweest en waarover wij graag onze mening willen geven:
Over de verbouwing van het raadhuis hebben wij in de afgelopen jaren enkele zeer kritische noten geplaatst. Misschien wel terecht want, we zijn erg benieuwd of de indeling van de raad- en trouwzaal groot genoeg zal zijn.
Erg teleurgesteld en ontdaan zijn wij over het feit dat dit jaar besloten is dat eeuwige grafrust in onze gemeente niet meer zal bestaan. Wij zullen er alles aan doen om dit na de verkiezingen in 2022, samen met de bevolking, te herstellen.
Ook willen wij vanavond graag benadrukken dat wij als Gemeentebelang Boerenpartij Heerde plannen hebben ingediend voor uitbreiding van de begraafplaats in Wapenveld. Deze plannen zijn bij iedereen bekend.
Het is jammer dat de bruggen over het Apeldoorns Kanaal, ondanks het hiervoor bestemde budget, niet verhoogd zijn in de afgelopen jaren.
En we stellen maar weer eens de volgende vraag. De enige zin die we al jaren in onze algemene beschouwingen kunnen laten terugkomen: Wanneer kan de Horsthoekschool verder als zelfstandige school op de locatie waar deze zich nu bevindt?
Wij hopen dat het college de problemen die er spelen omtrent het parkeren in de woonwijken in de kernen in onze gemeente serieus neemt en hier actie op onderneemt.
Wij zouden graag zien dat er geld in de begroting opgenomen gaat worden om een wildrooster te plaatsen aan de Molenweg in Wapenveld.
Wij zijn erg benieuwd wanneer er een daadwerkelijke start gemaakt gaat worden met de voorbereiding en bouw van het Cultuurhuus in Wapenveld?
Ook worden wij graag geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het bedrijventerrein H2O.
Wij zijn voor een eventuele uitstelling van de gemeentelijke belastingen wanneer dit nodig is, omdat ook hier de corona-crisis van invloed is geweest.
Wanneer kan er begonnen worden met woningbouw aan de gemeentewerf in Heerde?
Verder hopen wij dat samenwerking tussen de Noord-Zuid as in de komende periode bespreekbaar en verder uitgediept zal worden.
We leven in een tijd waarin we met zijn allen moeten verduurzamen en daarom zouden wij het slim vinden om mogelijkheden op het gebied van verduurzamen in de Schaapskooi te publiceren.
Wij zijn voor het behoud van de brandweerkazernes.
Een volgende vraag: Is het accommodatiebeleid inmiddels al afgerond?
Verder vinden wij dat de terrassen in de centra kosteloos aangeboden moeten worden aan de middenstand. Dit om hen te helpen te overleven in tijden van corona-crisis.
Wij zijn er voorstander van  om aanpassingen die vallen binnen de WMO en leefbaar huis ruimhartig toe te passen. Immers, hoe langer mensen thuis wonen, hoe minder kosten dit op zal leveren voor de gemeenschap in zijn geheel.
Bij deze willen wij aanbieden om de in wording zijnde dorpsraad van Veessen van adviezen te voorzien wanneer ze hier behoefte aan hebben.
Dit ook omdat wij de dorpsraad Wapenveld en al haar inspanningen enorm waarderen! We zien hen als een erg belangrijke schakel met alle adviezen die ze geven en de betrokkenheid die ze tonen.
We zijn tegen een extra verhoging van de gemeentelijke belastingen in 2021. Veel gezinnen leven op het bestaansminimum. Zie de wachtlijsten van Triada.
Uiteraard zullen wij verantwoordelijkheid nemen op de door ons aangedragen punten in de komende jaren!
Dan over de financiële situatie in het algemeen in onze gemeente. Het was geruststellend om te lezen dat we zwarte cijfers hebben kunnen schrijven in de begroting! Wel opnieuw met veel haken en ogen, maar dit is (zeker in deze onzekere tijd) onvermijdbaar. Wel houden we op sommige punten voor de toekomst ons hart vast. Met name op het gebied van de WMO en Jeugdzorg. Maar zoals eerder gezegd, dit is het college (en eigenlijk niemand) niet aan te rekenen.
Wij wensen iedereen veel kracht en wijsheid toe in de komende jaren.

Namens de fractie van Gemeentebelang Boerenpartij Heerde,

Wim de Weerdt
William van Ommen
William Boeve
Arend Jan van Duren