Categorie: Visie

Gemeentebelang Boerenpartij Heerde

Visie GBP Heerde op Perspectiefnota

Wij willen in de toekomst een sluitende begroting op kunnen stellen zonder afhankelijk te zijn van financiële meevallers! Wij balen van de financiële tegenvallers die uit de samenwerking in gemeenschappelijke regelingen voortkomen! Wij zijn blij met de opbrengsten uit de precariobelasting en willen deze gebruiken om reserves aan te vullen! Wij zijn voor duurzaamheid en …