Waarom stemmen op GBP Heerde?

Waarom stemmen op GBP Heerde?Wij zijn voor:

* realisatie van betaalbare woningen!

* woningbouw in Veessen,  Vorchten, Hoorn, Heerde en Wapenveld!

* het leefbaar houden van onze kernen!

* het in de gemeente houden van onze jeugd!

* herstel van eeuwigdurende grafrust!

* een gelijke behandeling van sportclubs en verenigingen!

* het creƫren en behouden van werkgelegenheid in de gemeente!

* het stimuleren van duurzaamheid, mits kleinschalig!

* het behoud van ons mooie landschap!

* spoedige realisatie van de Hof van Cramer!

* het stimuleren van recreatie en toerisme!

* het behoud van onze agrarische sector!

* het op peil houden van de zorg en veiligheid!

* goede zorg voor onze ouderen!

* het actief betrekken van burgers bij plannen!

* betere communicatie tussen overheid en burgers!

* het verbeteren van het groenonderhoud!

* gratis zwemlessen in de vorm van schoolzwemmen!


Geen reacties

Je reactie toevoegen