Blog

Gemeentebelang Boerenpartij Heerde

AB op Voorjaarsnota 2021 en perspectiefnota 2022-2025

Wij hopen dat de corona-tijd snel achter ons ligt en dat iedereen weer in vrijheid kan leven, zonder zorgen over de gezondheid. Wij willen nogmaals onze steun betuigen aan een ieder die door dit nare virus getroffen is en wensen een ieder sterkte! Ook hopen wij op korte termijn weer het raadhuis te kunnen gebruiken …

GBP Heerde kritisch op communicatie

Goede communicatie tussen gemeentelijk bestuur en de burger is zo’n beetje het belangrijkste dat we diezelfde burger kunnen bieden.Vanavond is in de gemeenteraad van Heerde gesproken over “inwonerparticipatie en rol van de raad”. Het is geen nieuws dat GBP Heerde zich dikwijls zorgen maakt over de manier waarop de communicatie tussen gemeentelijk bestuur en burgers …

Nog 1 jaar te gaan!! Gezocht..

Nu de Tweede Kamer verkiezingen weer achter de rug zijn gaan we op weg naar 2022. Het jaar waarin er weliswaar niet landelijk gestemd wordt, maar waarin er wel weer gemeenteraadsverkiezingen zijn! Mede door middel van onze vernieuwde website (maar ook via Facebook) willen wij jullie, burgers van onze mooie gemeente in het komende jaar …

Horsthoekschool bedankt GBP Heerde

Namens het bestuur van de Horsthoekschool ontvingen bij een bedankje in de vorm van een kaartje.Jarenlang hebben wij ons ingezet voor behoud van deze school op de huidige locatie. We zijn dan ook erg blij dat in de laatste raadsvergadering is besloten de school op deze locatie te laten blijven bestaan.We wensen iedereen die betrokken …

GBP in het nieuws

https://www.destentor.nl/veluwe/politiek-in-de-bres-voor-bewoners-in-sloopruzie-wapenveld~af307fd4/

Algemene Beschouwingen 2021 Gemeentebelang Boerenpartij Heerde

Om te beginnen willen wij het college en alle ambtenaren bedankenvoor het aanleveren van de stukken en het verzette werk in hetafgelopen jaar.We hebben een jaar achter de rug waarin de corona-crisis diepewonden heeft geslagen in onze samenleving. Onze gedachten gaan uitnaar iedereen die hierdoor getroffen is.Een jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van …

Visie GBP Heerde op Perspectiefnota

Wij willen in de toekomst een sluitende begroting op kunnen stellen zonder afhankelijk te zijn van financiële meevallers! Wij balen van de financiële tegenvallers die uit de samenwerking in gemeenschappelijke regelingen voortkomen! Wij zijn blij met de opbrengsten uit de precariobelasting en willen deze gebruiken om reserves aan te vullen! Wij zijn voor duurzaamheid en …

Verkiezingsprogramma GBP Heerde 2018 – 2022

Beste lezer, U staat op het punt om het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang Boerenpartij Heerde voor de periode 2018 – 2022 te lezen.Een periode waarin wij bereid zijn om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen wanneer dit nodig blijkt te zijn.Wij hopen dat u na het lezen van de verkiezingsprogramma’s van alle partijen de weg naar de stembus …