Categorie: Publicatie

Gemeentebelang Boerenpartij Heerde

Felicitaties aan winnaars verkiezingen

Bij deze willen wij als Gemeentebelang Boerenpartij Heerde die winnaars van de afgelopen verkiezingen van harte feliciteren! Wij hopen dat de uitslag hoe dan ook iets positiefs gaat betekenen voor onze inwoners. De overwinning van BBB biedt boeren misschien wel hoop voor de toekomst. Het mag geen verrassing zijn dat wij als GBP Heerde (Boerenpartij …

Extra krediet voor de Noordgouw

Zoals bekend staat voor de Noordgouw een levensduur verlengende renovatie op de rol die er voor zorgt dat het gebouw de komende 30 jaar weer door kan als een zo goed als nieuw gebouw. Eerder is een krediet toegekend aan de Noordgouw door de gemeenteraad.Door de huidige situatie in de wereld is het de Noordgouw …

Heel erg bedankt allemaal!

Bij deze willen wij iedereen bedanken die ons bij de afgelopen verkiezingen het vertrouwen heeft gegeven! Wij gaan onze schouders er onder zetten en het contact met jullie, onze burgers, staat daarbij op de eerste plaats!

Waarom stemmen op GBP Heerde?

Wij zijn voor: * realisatie van betaalbare woningen!* woningbouw in Veessen,  Vorchten, Hoorn, Heerde en Wapenveld!* het leefbaar houden van onze kernen! * het in de gemeente houden van onze jeugd! * herstel van eeuwigdurende grafrust!* een gelijke behandeling van sportclubs en verenigingen!* het creëren en behouden van werkgelegenheid in de gemeente! * het stimuleren …

Verkiezingsprogramma Gemeentebelang Boerenpartij Heerde 2022-2026

Beste lezer, U staat op het punt om het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang Boerenpartij Heerde voor de periode 2022 – 2026 te lezen.Een periode waarin wij bereid zijn om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen wanneer dit nodig blijkt te zijn.Wij hopen dat u na het lezen van de verkiezingsprogramma’s van alle partijen de weg naar de stembus …

GBP Heerde presenteert kieslijst: STEM VERTROUWD, STEM LOKAAL!

Hierbij presenteren wij de onze kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart.Wij zijn erg trots op de diversiteit in onze lijst! Onze partij wordt gerepresenteerd door zowel mannen als vrouwen, met zowel ervaring als jeugdig elan en kandidaten komen uit de verschillende kernen in onze gemeente!Met deze lijst tonen wij eens te meer aan er …

Algemene Beschouwingen GBP Heerde 2022

Er ligt een periode achter ons die gekenmerkt wordt door het leed dat de corona-pandemie heeft veroorzaakt in onze gemeente. Wij spreken de hoop uit dat de maatregelen die nu genomen gaan worden effect mogen hebben en dat deze vreselijke ziekte bestreden wordt. Deze periode was ook een periode waarin besturen niet makkelijk was. Communicatie …

GBP Heerde is trots op Skeelerclub Oost-Veluwe!

Vanavond is in de gemeenteraad van Heerde een raadsvoorstel behandeld dat als doel heeft om de Skeelerclub Oost-Veluwe een subsidie van 91.250 euro te verstrekken om een nieuwe skeelerpiste aan te leggen. In de oude (in 2015 aangelegde) piste zijn scheuren ontstaan door constructiefouten die volledig buiten de schuld van de vereniging om gemaakt zijn. …

AB op Voorjaarsnota 2021 en perspectiefnota 2022-2025

Wij hopen dat de corona-tijd snel achter ons ligt en dat iedereen weer in vrijheid kan leven, zonder zorgen over de gezondheid. Wij willen nogmaals onze steun betuigen aan een ieder die door dit nare virus getroffen is en wensen een ieder sterkte! Ook hopen wij op korte termijn weer het raadhuis te kunnen gebruiken …