Auteur: Admin

Gemeentebelang Boerenpartij Heerde

Algemene Beschouwingen 2021 Gemeentebelang Boerenpartij Heerde

Om te beginnen willen wij het college en alle ambtenaren bedankenvoor het aanleveren van de stukken en het verzette werk in hetafgelopen jaar.We hebben een jaar achter de rug waarin de corona-crisis diepewonden heeft geslagen in onze samenleving. Onze gedachten gaan uitnaar iedereen die hierdoor getroffen is.Een jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van …

Visie GBP Heerde op Perspectiefnota

Wij willen in de toekomst een sluitende begroting op kunnen stellen zonder afhankelijk te zijn van financiële meevallers! Wij balen van de financiële tegenvallers die uit de samenwerking in gemeenschappelijke regelingen voortkomen! Wij zijn blij met de opbrengsten uit de precariobelasting en willen deze gebruiken om reserves aan te vullen! Wij zijn voor duurzaamheid en …

Verkiezingsprogramma GBP Heerde 2018 – 2022

Beste lezer, U staat op het punt om het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang Boerenpartij Heerde voor de periode 2018 – 2022 te lezen.Een periode waarin wij bereid zijn om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen wanneer dit nodig blijkt te zijn.Wij hopen dat u na het lezen van de verkiezingsprogramma’s van alle partijen de weg naar de stembus …