Nog 1 jaar te gaan!! Gezocht..

Nog 1 jaar te gaan!! Gezocht..

Nu de Tweede Kamer verkiezingen weer achter de rug zijn gaan we op weg naar 2022. Het jaar waarin er weliswaar niet landelijk gestemd wordt, maar waarin er wel weer gemeenteraadsverkiezingen zijn!

Mede door middel van onze vernieuwde website (maar ook via Facebook) willen wij jullie, burgers van onze mooie gemeente in het komende jaar extra goed op de hoogte houden van wat er speelt binnen onze gemeente en waar wij als fractie van GBP Heerde voor staan!

Voor sommige mensen is de uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen wellicht tegen gevallen. Een mooie gelegenheid voor deze mensen om zich in het komende jaar nog eens te buigen over de politiek en ditmaal over de politiek dichtbij huis! Door een goede keuzen te maken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen heeft men als burger namelijk nog meer en directer invloed op de ontwikkelingen in de eigen gemeente.
Hopelijk kunnen wij als GBP Heerde de teleurstelling die bij sommige mensen is ontstaan na de afgelopen verkiezingen op lokaal niveau goedmaken door op te komen voor de belangen van deze, maar ook onze vaste kiezers! Wij hebben er weer alle vertrouwen in voor het komende jaar en willen iedereen die hulp nodig heeft of zijn of haar verhaal wil doen oproepen contact met ons te zoeken zodat wij ook het komende jaar weer voor IEDEREEN klaar kunnen staan!

In de afgelopen jaren hebben wij nogal eens te horen gekregen dat wij een “Wapenveldse” partij zijn. Wij vinden het jammer dat wij het stempel hebben dat we alleen voor Wapenveld zouden opkomen want dit is allerminst het geval! Er zijn genoeg voorbeelden in de afgelopen jaren te noemen waarbij we niet alleen voor Wapenveld, maar ook voor inwoners uit andere kernen en de rest van de hele gemeente op zijn gekomen! Te denken valt aan de Horsthoekschool, verkeerslichten aan de Brinklaan en in een verder verleden vereniging Pegasus.


Voor de verkiezingen van 2022 zijn wij dan ook op zoek naar (vooral) betrokken Heerdenaren, Veessenaren en inwoners uit Hoorn die een plek op onze kieslijst in zouden willen nemen! Dit kan via de contactgegeven op deze site of via onze Facebook! Natuurlijk zijn extra inwoners van Wapenveld ook meer dan welkom!
Hierbij willen wij dus ook de oproep doen aan iedereen die onze partij een warm hart toe draagt om je bij ons te melden!
Op de kieslijst staan betekent zeker niet dat je direct overal aan vast zit! Integendeel! Je bent verder niet verplicht tot wat dan ook, maar helpt op deze manier wel indirect mee om GBP Heerde meer voet aan de grond te laten krijgen in de gemeente Heerde! Voor wie wil graag mee wil denken en beslissen is er altijd ruimt om een rol te krijgen binnen onze partij!

Wij zijn van mening dat het goed is dat een lokale partij veel invloed heeft op het beleid in een gemeente, vooral omdat een lokale partij ons inziens het best in staat is om op te komen voor belangen van burgers, zonder daarbij verplichtingen te hebben richting provinciale of landelijke afdelingen!
Daarom… aarzel niet! En help ons om nog beter de belangen van jullie allemaal te kunnen behartigen!

Het zou fijn zijn als dit bericht zo veel mogelijk gedeeld kan worden binnen de gemeente Heerde, zodat iedereen die dit wil zijn of haar steun kan betuigen en aan kan geven of er interesse is in een plek op de kieslijst!

Geen reacties

Je reactie toevoegen