GBP Heerde kritisch op communicatie

GBP Heerde kritisch op communicatie

Goede communicatie tussen gemeentelijk bestuur en de burger is zo’n beetje het belangrijkste dat we diezelfde burger kunnen bieden.
Vanavond is in de gemeenteraad van Heerde gesproken over “inwonerparticipatie en rol van de raad”.
Het is geen nieuws dat GBP Heerde zich dikwijls zorgen maakt over de manier waarop de communicatie tussen gemeentelijk bestuur en burgers (maar ook tussen ons als raad en het college) verloopt. Ook de afgelopen maanden hebben ons weer veel verhalen en ervaringen van burgers bereikt die ons ernstig zorgen baren wanneer het op communicatie aankomt. Het doet ons dan ook deugd dat de rekenkamercommissie dankzij het aannemen van dit voorstel in de gelegenheid wordt gesteld om het onderzoek over de cultuur van besturen en de inwonerparticipatie (waar ze al mee gestart waren) uit te breiden met het richten van een kritische blik op het gedrag en de houding van ons als gemeenteraad in relatie tot inwonerparticipatie.
Wij zijn van mening dat er nog heel veel te verbeteren valt wanneer het op communicatie aankomt binnen onze gemeente en hebben dit vanavond in de vergadering ook duidelijk kenbaar gemaakt!
Laten we hopen dat er met het akkoord gaan met dit voorstel een aanzet gemaakt wordt tot een betere communicatie. Met gevolg dat burgers zich meer gehoord gaan voelen!

Geen reacties

Je reactie toevoegen